Generalforsamling

Hermed dagsorden til ordinær generalforsamling i AFA 2019 

Generalforsamlingen er 

Onsdag den 15,maj 2018 kl 19i klubbens lokaler

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af klubbensregnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest den 24/4/2018)
  6. Valg af:

Bestyrelsesmedlemmer

På valg er

Finn Jacobsen          villig til genvang

Uffe Hagen Nielsen  villig til genvang

Jørgen Stubtorft       villig til genvang

Ole Klintebæk          villig til genvang

Kim Almsten
Bo Pedersen            villig til genvang

Suppleanter

Peter Båtz                villig til genvang

Thomas Holde          ønsker ikke genvalg

 Revisorer

Inge Selling Jensen
Sven Højer

Revisorsuppleanter


Kent B Nielsen

7. Interne konkurrencer antal tema og kategorier

Bestyrelsen foreslå at der konkurreres i fire kategorier Monokrome, farvepapir, digital monokrome og digital farve der må indleveres op til to billeder pr kategori pr fotograf
Ingen tema

8. Telefontilskud til bestyrelsen: 
Forslag: 300 Kr. til bestyrelsesmedlemmer og 400 til formand?

Festugeudstillingen. Valg til udstillingsudvalg

9. Valg til programudvalg

10. Evt 
Herunder medlemmernes forslag til Forårets program.


16-04-2019

Finn Jacobsen