Interne konkurrencer 2018/2019 – planen

Afleveringsfrister for interne konkurrencer fremgår af http://www.hererminebilleder.dk


Reglerne ( uddrag ):

Konkurrencebetingelserne findes i den fulde ordlyd under menupunktet “medlemmernes sider”

Kategorier:

  • Monochrome papir
  • Farve papir
  • Monochrome digital
  • Farve digital

Billedmontering:

Papirbilleder skal være monteret på karton. Papirbilleder må max. måle 30 x 40 cm. inkl. montering. Billedet inkl. montering må ikke overstige 3 mm i tykkelse.

Digitale biller:

Digitale billeder skal afleveres i JPG-format og må maksimalt fylde 1920 pixels i bredden og 1080 pixels i højden. Digitale billeder må max. fylde 2 MB

Øvrigt:

Med mindre andet er fastsat ved udskrivelsen af konkurrencen, må hver deltager aflevere indtil 2 billeder indenfor hver kategori. Et billede kan højst deltage i to runder af den Interne Konkurrence

Alle billeder skal registreres med deres titel, medie og type (farve/monokrom) elektronisk under medlemmets navn og medlemsnummer.

Der stilles ikke krav til navngivning af digitale filer i det omfang det elektroniske system kan holde rede på de enkelte billeders tilhørsforhold. Alternativ skal kun titel og medlemsnummer og evt. serieangivelse indgå i navnet.