Referat af Generalforsamlingen 2017

 

                                                                                                             Århus  den 26.04.2017

 

Referat fra ordinær generalforsamling i AFA 2017

Generalforsamlingen er afholdt

Onsdag den 26 april 2014 kl 19 i klubbens lokaler

 • Valg af dirigent og referent
  1. Til dirigent valgtes Henrik S Nielsen, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
  2. Til referent valgtes Uffe Hagen Nielsen
 • Bestyrelsens beretning
  1. Fremlagt af Finn Jacobsen. Enstemmigt godkendt. Vedlagt som Bilag.
  2. Kommentarer
   • Der var ros til bestyrelsen for at have trådt til og reddet SDF. Der var ros til Ole Klintebæk for det fine arbejde med ’HerErMineBilleder’
 • Fremlæggelse af klubbens regnskab
  1. Fremlagt af Finn Jacobsen. Enstemmigt godkendt. Vedlagt som Bilag
 • Fastsættelse af kontingent
  1. Kontingent fortsætter uændret
 • Indkomne forslag
  1. Ingen forslag indkommet
 • Valg af:
  1. Bestyrelsesmedlemmer
  2. På valg er
 • Finn Jacobsen (modtager genvalg)
 1. Uffe Hagen Nielsen (modtager genvalg)
 2. Jørgen Stubtorft
 3. Ole Klintebæk (modtager genvalg)
  Ole Sønderby (modtager genvalg )
 • Bjørn Bæk
 1. Alle bestyrelsesmedlemmer genvalgt
 2. Suppleanter

 

 1. Rasmus (modtager ikke genvalg)
 • Peter Båtz (modtager genvalg)
  • Peter Båtz genvalgt
  • Thomas Holde nyvalgt

 

 1. Revisorer

 

 1. Inge Selling Jensen

 

 1. Sven Højer
 • Revisorsuppleanter

 • Kent B Nielsen

  • Alle genvalgt

 

 • Interne konkurrencer antal tema og kategorierBestyrelsen foreslå at der konkurreres i fire kategorier Monokrome, farvepapir, digital monokrome og digital farve der må indleveres op til to billeder pr kategori pr fotograf
  Ingen tema

  1. Enstemmigt vedtaget

 

 • Telefontilskud til bestyrelsen:
  Forslag: 200 Kr. til bestyrelsesmedlemmer og 300 til formand?

  1. Enstemmigt vedtaget

 

 • Valg til udstillingsudvalg
  1. Udvalget består af
   1. Henrik S Nielsen
   2. Lars E Braüner
 • Peter Båtz
 1. Jytte Søballe
 2. Birger Jensen
 3. Knud Henrik Sørensen
 • Kent B NIelsen
 • Evt
  Herunder medlemmernes forslag til efterårets program.

  1. Festugeudstillingsudvalget redegjorde for nogle tanker omkring udstillingen i 2017.
   1. Flere billeder i udstillingen
   2. Evt fotografer udefra i anledning af Aarhus 2017
 • Udvalgt vil selv stå for ophængningen
 1. Der skal kommunikeres tydligt ud om behov for hjælpere
 1. Flere ønskede de tidligere ’generalprøver’ inden f.eks Jydske og Nationale genindført
 2. Der savnes dommeremner