100 points systemet til bedømmelse af billeder

Michael Grøn omtalte det system der bruges til billedbedømmelse i professionelle kredse. Det kan ses herunder

100 point system 001